Projecten

“De Cirkel Doorbreken “

Project: Woongroep jong volwassenen

Kinderen die woonachtig zijn in de kindertehuizen zijn nagenoeg allemaal afkomstig uit Roma gezinnen. Door de kinderbescherming uit huis gehaald wegens onvoldoende verzorging. Voor hun eigen veiligheid worden ze vaak met broertjes en zusjes ondergebracht in het zelfde kindertehuis.

 

Vele kinderen blijven niet tot ze klaar zijn met school in het kindertehuis maar lopen weg vanwege de omstandigheden in het kindertehuis. De kinderen die wel blijven worden als ze 18 zijn voorzichtig weer richting familie gedwongen of gaan uit zichzelf terug omdat er geen andere plek voor ze is.

Hier komen ze weer terug in de omstandigheden waarvoor ze destijds beschermd werden en zodra de familie hun geld heeft opgemaakt glijden ze af naar de zelfde uitzichtloze armoede. ZO IS DE CIRKEL WEER ROND.

De stichting kinderhulp-hongarije wil dit doorbreken door een woongroep te starten waar een aantal kinderen tot tenminste het bereiken van de 25 jarige leeftijd kan wonen en ondersteuning krijgt om zelfstandiger te worden.